News
首頁 最新消息 公告
公告

① 日期:2024/07/05(四) 14:00-16:30

② 地點:陽明交大北門校區第二演講廳 (台北市忠孝西路一段118號3樓)

③ 報名網址:https://seminars.law.nycu.edu.tw/conference_content......

④ 主持人:劉尚志|台灣科技法學會理事長

⑤ 主講人/作者:盧建川|廣流智權事務所專利師/副所長

⑥ 貴賓:陳鋕雄|陽明交通大學科技法律學院院長

                蔡明誠|陽明交通大學科技法律學院講座教授

                林志潔|陽明交通大學科技法律學院特聘教授

⑦ 與談人:陳在方|陽明交通大學科技法律學院所長

                   宋皇志|政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

                   黃崧洺|律師/專利師

⑧ 主辦單位:陽明交通大學科技法律學院、台灣科技法學會

 

TOP